Zeynep YİĞİTOĞLU ŞAKA

Anasayfa Zeynep YİĞİTOĞLU ŞAKA

Zeynep YİĞİTOĞLU ŞAKA
Klinik Psikolog

Klinik Psikolog Zeynep Yiğitoğlu ŞAKA, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Psikoloji Bölümünden “Yüksek Onur” derecesi ile fakülte ikincisi olarak mezun olmuştur.  Lisans eğitimi sürecinde bir dönemini Adam Mickiewicz Üniversitesinde Erasmus Değişim Öğrencisi olarak tamamlamıştır. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans programından kabul almış ve şu anda tez sürecini tamamlamak üzeredir.

Eğitim ve Okul Bilgileri

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Psikoloji (Yüksek Onur Derecesi)

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Klinik Psikoloji

Kullandığı Terapi Yaklaşımları

Kabul ve Kararlılık Terapisi

Bilişsel Davranışçı Terapi

Hizmet Verdiği Danışan Grupları

Ergen

Yetişkin

Aldığı Terapi Eğitimleri

Kabul ve Kararlılık Terapisi Eğitimi- Dr. Fatih Yavuz /40 Saat

Dr. Öğr. Üyesi Emine İNAN- Bilişsel Davranışçı Terapi Süpervizyonu

Dr. Öğr. Üyesi Yankı SÜSEN- Dinamik Yönelimli Kısa Süreli Terapi Süpervizyonu

Çocuk Merkezli Oyun Terapisi– Mehmet TEBER / 28 Saat

Sunumlar ve Yayınlar

2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı TÜBİTAK Bursiyeri

Şefkatin Epizodik Bellek Üzerindeki Etkisi: Nicel Çalışma

Bekar Kadınlara Yönelik Haksız Tutumlar: Bir Nitel Çalışma

25. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi/ Bekar Kadınlara Yönelik Haksız Tutumlar: Bir Nitel Çalışma / Bildiri Sunumu

Pozitif Psikoloji Kongresi/ Covid-19 Salgın Sürecinde Sağlık Çalışanlarının Algıladıkları Stres ve Sosyal Desteğin Nitel Olarak İncelenmesi/ Sözel Bildiri Sunumu

Çalıştığı Kurumlar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında Psikolog olarak travma ve yas odaklı görüşmeler yürütmüştür

Organizasyonlar ve Sosyal Sorumluluk Projeleri

Bi’Güzellik Yap Sivil Toplum Örgütü İhtiyaç Sahipleri Koordinatörlüğü

Oyuncak Kütüphanesi Gönüllüsü

Çalışma Alanları

Travma

Yas (Matem)

Travma Sonrası Stres Bozukluğu

Stres

Yaygın Kaygı Bozukluğu

Sosyal Fobi

Obsesif-Kompusif Bozukluk

Görüşmeye Başla
💬 Bir sorunuz mu var?
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?